Talentové skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.

Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

Prihlášky do ZUŠ môžete poslať oskenované na mail ekonomicke@spanihozus.sk alebo poštou na adresu ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina v termíne do 16.6.2020.

Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť na stránke školy www.spanihozus.sk spolu aj vypísané Cestne prehlasenie a Suhlas, ktoré sú súčasťou prihlášky.

 

Milé deti,

počuli ste už niekedy o hudobnom nástroji, ktorý sa volá cimbal? Že nie? Tak vám rád tento nástroj predstavím. V známom prešovskom folklórnom súbore Šarišan je cimbal súčasťou hudobnej zložky.

Nie len v tomto súbore, ale ďalších iných folklórnych súborov na Slovensku, kde je cimbal neodmysliteľnou súčasťou. Taktiež môžete cimbal vidieť v orchestroch a menších zoskupeniach, v džezových kapelách, World Music a pod.

Známe slovenské kapely ako sú Kandráčovci, Kollárovci či Cigánski diabli je cimbal takou ozdobou týchto kapiel. 

Čo musí teda človek všetko ovládať počas hrania na cimbal?

Začiatky sú ako všade inde náročné, keď sa učíte niečo nové. Pri hudobnom nástroji je potrebné mať nielen, talent, ale hlavne to chcenie, veľkú dávku trpezlivosti, dobrého tútora/učiteľa, obetavých rodičov, ktorí vás podporujú, veľa hrať, cvičiť a v období puberty to nevzdať. A nejako čarovne sa na vás to všetko nalepí. Pri tom cvičení získavate zručnosti, zdokonaľujete techniku hrania (držanie paličiek, pedalizácia, pamäť, orientácia na cimbale, rýchlosť, ladenie, improvizácia), spoznávate hudobnú teóriu, prehlbuje sa cítenie, záujem a láska k hudbe, pohotovosť a samostatnosť pri hraní.

Je náročné sa naučiť hrať na tento nástroj?

Častokrát mi kladú túto otázku, či je to ťažké hrať na cimbale, hlavne ak ľudia vidia pokope toľko strún. No moja odpoveď je taká, že samotný cimbal je sám o sebe dosť ťažký pri prenášaní a nosení. Muzikanti mi vždy vravia, či som si nevedel vybrať ľahší nástroj ako husle alebo flautu. Je to tak ,,ťažké" sa naučiť hrať na cimbale, ako na ktoromkoľvek inom hudobnom nástroji.